Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY Công ty TNHH SXKD Minh Phượng được thành lập ngày 29/4/2002 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0202000713 đăng ký lần đầu ngày 29/04/2002, đăng ký lần 3 ngày 07/11/2011 do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố...Xem chi tiết
2284
Các tin bài liên quan
Bài viết đọc nhiều nhất
Bài viết đọc mới nhất