Liên doanh với Công Ty TNHH Sơn thế hệ mới

Tháng 11 năm 2022 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng đã kí hợp đồng làm đại lý sơn tại Thành Phố Hải Phòng  với Công Ty tnhh sơn thế hệ mới .

Với đa dạng màu sắc sản phẩm như :

+ Sơn Alkyd biến tính chống gỉ

Sơn Alkyd biến tính phủ

Sơn PU1K – Sơn PU 1 thành phần

Sơn Alkyd chống gỉ

Sơn Alkyd phủ

+ Sơn Tàu Thủy

+ Sơn Công Nghiệp

+ Sơn Dân Dụng

+ Sơn Chống Cháy

+ Sợn Xây Dựng  Và Giao Thông

+ Sản Phẩm khác .

Các tin bài liên quan
Bài viết đọc nhiều nhất
Bài viết đọc mới nhất
Bài viết đọc mới nhất