Liên hệ

CÔNG TY TNHH SXKD MINH PHƯỢNG

  

  • Giám đốc : Đặng Quang Suốt                                                                                                                                   Điện thoại : 0903 412 597
  •   Địa chỉ trụ sở chính: Số 68 Kiến Thiết – Sở Dầu – Hồng Bàng – Hải Phòng.

               Điện thoại : (0225).3.529059                                    Fax : (0225).3.589108 

  •  Địa chỉ xưởng chế tạo: Cách Thượng – Nam Sơn – An Dương – Hải Phòng.

               Điện thoại : (0225).3.970599                                     Fax : (0225).3.540768

  • Cửa hàng kinh doanh: Số 917 Đường 5cũ, Hùng Vương – Hồng Bàng – Hải Phòng

               Điện thoại : 0984 811 999 – MR Ngọc

Share